Prekių įsigyjimo ir grąžinimo sąlygos

Per keturiolika dienų nuo prekės pristatymo pastebėjus, jog ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti šią prekę mums.
Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje. Jūs turite pateikti raštišką prašymą, kuriame nurodote prekės trūkumus ir pasirinktą vieną iš reikalavimų:
• pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
• atitinkamai sumažinti prekės kainą;
• per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
• atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
• vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas). Tuomet prekė bus pakeista analogiška kokybiška preke arba Jums bus grąžinti sumokėti pinigai (įskaitant ir siuntimo išlaidas). Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
Prekes, kurių netenkino forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, turite teisę grąžinti per keturiolika dienų nuo prekių pirkimo dienos. Kokybiškas, bet netenkinusias prekes galite grąžinti, jeigu:
-Prekės pakuotė bei išvaizda iš esmės nepasikeitė.
-Prekė nebuvo panaudota ir sugadinta.
-Prekės yra pilnos komplektacijos.
Jeigu pardavėjas neturi tinkamos prekės, į kurią būtų galima pakeisti nepatikusią ar netikusią prekę, tai pirkėjas turi teisę per keturiolika darbo dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Neatitikus dyžiui klientas apmoka išlaidas grąžinant prekę gamintojui,  matmenys  yra nurodyti prie kiekvieno modelio. Tai galioja ir tada kai klientui nepatinka prekė, nors ji yra kokybiška. Siuntėjas šiuo atveju įvykdo pakeitimą nerašydamas sąskaitos už siuntimo išlaidas siųsdamas pakaitinę prekę užsakovui.

Nekeičiamos ir negrąžinamos tinkamos kokybės prekės:
- megzti ar/ir siųti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai
- pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai
- mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros mašinos ir įrenginiai
- valtys ir plaukiojantys įrenginiai
- optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai
- laikrodžiai
- ginklai ir šaudmenys
Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas tik Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258, remiantis patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones" taisyklių nustatyta tvarka. Netenkinusių prekių grąžinimo išlaidas apmoka klientas.
Jei pardavėjas nevykdo teisėtų vartotojo reikalavimų vartotojas turi teisę raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos bei jos teritorinius padalinius dėl savo teisių gynimo.

2014 m. Lietuvos Vartotojų teisių direktyvos nuostatos
http://vartotojuteises.lt/projektai/2014_naujos_vartotoju_perkanciu_nuotoliniu_budu_teises